Üniversitedeki Fakülte ve Bölümler

Tarih Fakültesi


Arkeoloji
Etnoloji
Roma ve Yunan Tarihi
Ukrayna Tarihi
Rusya Tarihi
Güncel TarihBiyoloji Fakültesi


Zooloji
Botanik
İnsan ve Hayvan
Psikolojisi Genetik ve Moleküler Biyoloji
Biyokimya
Mikrobiyoloji Viroloji
Hidrobiyoloji
Tıp Bilimleri

Jeoloji ve Coğrafya Fakültesi


Genel ve Deniz Jeolojisi
Hidrojeoloji ve Jeolojik Mühendislik
Fiziksel Coğrafya
Sosyal ve Ekonomik Coğrafya
Toprak Coğrafyası
Ukrayna Coğrafyası


Tıp Fakültesi

Diş Hekimliği Fakültesi
Pediatri Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Tıbbi Uzmanlık Fakültesi

Teknik Fakülteler

Makine Yapımı Enstitüsü
Endüstri Teknolojileri Enstitüsü
Kimya Mühendisliği Fakültesi
Elektrik Mühendisliği Fakültesi
Radyo - Elektronik ve Telekomünikasyon Enstitüsü
İşletim Sistemleri Enstitüsü
İş, Ekonomi ve Enformasyon Teknolojileri Enstitüsü
İnsan Bilimleri Fakültesi

Kimya Fakültesi


Genel Kimya ve Polimerler
Organik Kimya
İnorganik Kimya
Eczacılık Kimya
Analitik Kimya
Fiziksel ve Kolloidal KimyaFizik Fakültesi


Astronomi
Genel ve Kimyasal Fizik
Teorik Fizik
Termal Fizik
Solid ve Elektronik Fizik
Deneysel Fizik


Dil Fakültesi


Roman Dili ve Edebiyatı
Alman Dili ve Edebiyatı
İktisat ve Hukuk Fakültesi
İktisat
Hukuk

Odessa Denizcilik Akademisi

Odessa Ulusal Denizcilik Üniversitesi
Gemi Mühendisliği Fakültesi
Taşımacılık Teknoloji ve Sistemleri Fakültesi
Ekonomi ve Yönetim Fakültesi
Su Taşımacılığı Fakültesi
Gemi İnşaat Fakültesi
Deniz Hukuku Fakültesi
Liman Mekanizasyonu Fakültesi